Logo EN

Project

Platel Vina factory

  • Hạng mục: Thiết kế, lắp đặt Tủ điện điều khiển Bơm chìm nước thải
  • Nhà thầu chính: Công ty Delta.

 

Tủ điều khiển hệ thống Bơm chìm nước thải bằng inox 304

 

Tủ dùng thiết bị chính LS 

Hai chế độ vận hành  Auto & Manual