Han Modular connector

Han Modular connector

Giắc cắm nhanh công nghiệp Han Modular  - tích hợp tất cả các loại module trong một đầu cắm. Bao gồm các loại:

- Module power.

- Module Signal

- Module Data

- Module ethernet RJ45

- Module fiber optic

- Module pneumatic.

Giắc cắm nhanh công nghiệp Han Modular  - tích hợp tất cả các loại module trong một đầu cắm. Bao gồm các loại: Power, Signal, Data,...

Cấu trúc cơ bản của một đầu cắm bao gồm những chi tiết dưới đây. 

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn sâu hơn về kỹ thuật